MINI GAME 72 - ĐẾM TRÂU TRONG ĐỒI POKER

08:26 08-08-2017

Tìm hiểu về động vật, tìm hiểu về con vật của nhà nông. Hãy cùng xem câu hỏi dưới nhé.

1. Thời gian diễn ra: ĐÚNG 9h15 ngày 08/08/2017 đến 16h ngày 08/08/2017.

2. Thể lệ: - Tham gia trả lời câu hỏi dưới để có cơ hội nhận chip khủng!

 


Các game thủ tham gia Minigame 72 bằng cách comment đáp án của mình gắn kèm UID

Ví dụ : Đáp án_123456

3. Giải thưởng:

01 GIẢI NHẤT: 30B chip dành cho người có câu trả đúng và sớm nhất

10 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 10B chip dành cho 10 người có câu trả lời đúng kế tiếp.

Hạn chót comment là 16h00 ngày 08/08/2017 Thời gian trao giải chậm nhất 17h cùng ngày.

CHÚ Ý :

- Tất cả các Game thủ phải comment chính xác dưới bài và link diễn ra Minigame 72 mới được tính hợp lệ.

- Mỗi người chỉ dùng 1 UID để tham gia trả lời câu hỏi.

Chúc các bạn may mắn!

Cinque Terre
Nhắn tin cho Admin (Koie Thúy) nếu bạn:
 • Không hiểu bài viết này
 • Cần tâm sự hoặc đang buồn chán :)
 • Nhắn tin
DÒNG BÌNH LUẬN
 • Tâm Văn Nguyen
  15:40:24 08-08-2017
  Uid:49103
  Dapan1:trâu dung 4 con.trâu nằm 18 con.trâu gia 78 con
  Dap an 2: trâu dung 8 con.trâu nằm 11 con.trâu gia 81 con
  Dap an 3:trâu đứng 12 con.trâu nằm 4 con.trâu gia 84 con
 • Đặng Thanh Tùng
  11:47:01 08-08-2017
  59729_ Đáp án 1: Trâu đứng 4, trâu nằm 18, trâu già 78.
  Đáp án 2: Trâu đứng 8, trâu nằm 11, trâu già 81.
  Đáp án 3: Trâu đứng 12, trâu nằm 4, trâu già 84.
 • Phuong Loan Lê
  11:43:38 08-08-2017
  Uid 117154! Nen 1 con
 • xuanbaby
  11:41:52 08-08-2017
  uid 117059
  gọi số trâu đứng là x,trâu nằm là y,trâu già là z
  -> ta có phương trình: X+Y+Z=100(pt1)
  5X+3Y+1/3(vì 3 con ăn hết 1 bó)=100(pt2)
  X,Y,Z đều thuộc N ->X,Y,Z >=1
  thay thế Z ở pt (1) vào pt (2) ta có pt:
  7X+4Y=100
  Vì 4 và 100 đều chia hết cho 4 nên để hệ pt có nghiệm nguyên thì X chia hết cho 4
  Đặt X=4m ta sẽ có Y= 25.7m
  vì XY>=1 nên 1X=4,Y=18,Z=78
  với m=2 ->X=8,Y=11,Z=81
  voi m=3 ->X=12,Y=4,Z=84
  do đó
  trâu đứng , trâu nằm , trâu già lần lượt là : (4 ,18 ,78) ; (8 ,11 ,81) hoặc (12 ,4 ,84)
 • CanTinh
  11:39:50 08-08-2017
  UID 111166. Có 1 con
 • Nguyễn Xuan Trang
  11:36:29 08-08-2017
  uid 115872
  trâu đứng , trâu nằm , trâu già lần lượt là : (4 ,18 ,78) ; (8 ,11 ,81) hoặc (12 ,4 ,84)
 • Hoàng Hiệp
  11:13:50 08-08-2017
  gọi số trâu đứng là x,trâu nằm là y,trâu già là z
  -> ta có phương trình: X+Y+Z=100(pt1)
  5X+3Y+1/3(vì 3 con ăn hết 1 bó)=100(pt2)
  X,Y,Z đều thuộc N ->X,Y,Z >=1
  thay thế Z ở pt (1) vào pt (2) ta có pt:
  7X+4Y=100
  Vì 4 và 100 đều chia hết cho 4 nên để hệ pt có nghiệm nguyên thì X chia hết cho 4
  Đặt X=4m ta sẽ có Y= 25.7m
  vì XY>=1 nên 1X=4,Y=18,Z=78
  với m=2 ->X=8,Y=11,Z=81
  voi m=3 ->X=12,Y=4,Z=84
  uid 27838
 • Hai Thanh Nguyen
  10:07:47 08-08-2017
  Uid 37681
  Trâu đứng 12
  Trâu nằm 4
  Trâu già 84
 • Hai Thanh Nguyen
  10:01:17 08-08-2017
  Uid 62659
  Trâu đứng ăn 5=> số cỏ ăn là 5 bó=> số trâu đứng =20
  Trâu nằm ăn 3=> số cỏ ăn là 3 bó=> số trâu nằm là 33
  Trâu già =100-trâu đứng - trâu nằm=>100-20-33=47 trâu già
  20 trâu đứng 33 trâu nằm 47 trâu già
 • Tran Thi
  09:55:35 08-08-2017
  Uid 81954
  trâu đứng , trâu nằm , trâu già lần lượt là : (4 ,18 ,78) ; (8 ,11 ,81) hoặc (12 ,4 ,84)
 • Bế'ss Khổ'ss
  09:53:50 08-08-2017
  Uid: 116172
  trâu đứng , trâu nằm , trâu già lần lượt là : (4 ,18 ,78) ; (8 ,11 ,81) hoặc (12 ,4 ,84)
 • trangkute
  09:52:37 08-08-2017
  Uid 115852
  trâu đứng , trâu nằm , trâu già lần lượt là : (4 ,18 ,78) ; (8 ,11 ,81) hoặc (12 ,4 ,84)
 • Hoàng Thạnh
  09:50:42 08-08-2017
  uid:94914. 1 con
 • Bế'ss Khổ'ss
  09:50:16 08-08-2017
  Uid 116172
  100 con trâu
 • Tấn Lợi Võ
  09:47:13 08-08-2017
  uid 32459_ah nt thieu sory thúy
  trâu đứng , trâu nằm , trâu già lần lượt là : (4 ,18 ,78) ; (8 ,11 ,81) hoặc (12 ,4 ,84)
 • Tấn Lợi Võ
  09:45:53 08-08-2017
  uid 32459
  Gọ số trâu đứng là x;trâu nằm là y; trâu già là z
  Theo đề bài ta có hệ
  x+y+z=100 (1)
  5x+3y+1/3z=100 (2)
  x,y,z thuộc N,x,y,z>=1
  Thế z ở (1) vào (2) ta có pt
  7x+4y=100
  Vì 4 và 100 đều chi hết cho 4 nên để hệ có nghiệm nguyên thì x chia hết cho 4
  Đặt x=4m ta có y = 25-7m
  Vì x,y>=1 nên 1
 • Duong Tran
  09:32:25 08-08-2017
  1con